رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای هیئت علمی و پژوهشگران

اعضای هیئت علمی: 

(برای مشاهده اطلاعات مربوط به هریک از اعضای هیئت علمی در سامانه علم سنجی دانشگاه، لطفا کلیک نمائید)

نضال صراف زادگان

محمدرضا صبری

صدیقه عسگری دستجردی

معصومه صادقی

جمشید نجفیان

علیرضا خسروی

محمد گرک یراقی

علیرضا احمدی

حمید صانعی

آوات فیضی

شقایق حق جوی جوانمرد

نوشین محمدی فرد

علی پورمقدس

مرجان منصوریان

گلناز واثقی

قاسم یادگارفر

سیدمحمد هاشمی جزی

فرشاد روغنی

راضیه حسن نژاد

حسن شمیرانی

محمد کرمانی القریشی

محمدهادی منصوری

مرضیه تاج میرریاحی

افشین امیرپور

فائزه تابش

زهرا تیموری

ریحانه زوار

کیان حشمت

اعظم سلیمانی

هومن دهقان

مهرزاد سلماسی

داود شفیعی

جواد شهابی

مهدی قادریان

بهار دهقان

چهره مهدوی

لادن سادات سلامتی شاهمرادی

حمید رحیمی

نوشین رستم پور

 

پژوهشگران: 

(برای مشاهده CV، لطفا کلیک نمائید)

حمیدرضا روح افزا

مژگان قاری پور

مریم بشتام

سمانه مصطفوی

سونیا زرفشانی

شیدخت حسینی

حسن علیخاصی

فیروزه سجادی

فهیمه باقری

فهیمه حقیقت دوست