معاون پژوهشی

  • د, ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ - ۱۱:۰۴

دکتر معصومه صادقی

معاون پژوهشی پژوهشکده قلب و عروق

 استاد، دکترای تخصصی قلب و عروق

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس محل کار: خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق

تلفن تماس: ۳۶۱۱۵۲۱۰ -۰۳۱

برای دیدن CV اینجا کلیک کنید.