در کشور ما، با توجه به افزایش شیوع بیماریهای قلبی عروقی در سالهای گذشته، لزوم توجه بیشتر به پیشگیری و کنترل این بیماریها، بیش از هر زمان دیگر احساس می شود به طوری که امروزه تمامی مسئولین بهداشتی و ارگان های مسئول حفظ سلامتی مردم، به اهمیت پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی، قبل از وقوع این بیماریها اذعان داشته و توجه دولت به سرمایه گذاری در این زمینه جلب شده است. اما یکی از مهمترین روش های دستیابی به موفقیت در زمینه پیشگیری از این بیماریها، انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی برای کشف راهکارهای مناسب پیشگیری است. در واقع پژوهش و تحقیق، رکن اصلی پیشرفت در همه زمینه ها از جمله پیشگیری و کنترل بیماریهاست. بنابراین لازم است در این زمینه اقدامات جدی تر و همت بیشتری صورت پذیرد تا به اهداف سلامت در جامعه دست یابیم.
در زمینه انجام پژوهش های کنترل بیماریهای قلبی عروقی به مانند سایر زمینه های دیگر، اگر تنها به حمایت های دولتی متکی باشیم و چشم انتظار کمک های دولت باشیم، شاید نتوانیم آن طور که باید و شاید به موفقیت دست یابیم. در کشور ما که انجمن های مردم نهاد در زمینه های گوناگون از جمله کمک به درمان بیماران نقش مهمی را در سطح جامعه بر عهده گرفته اند، جای حضور و فعالیت این انجمن ها در زمینه پژوهش و تحقیقات خالی به نظر می رسد. اگر این انجمن ها به سوی حمایت از تحقیقات که پایه و زمینه ساز پیشرفت در همه زمینه هاست، سوق داده شوند، قطعاً تاثیر قابل ملاحظه ای در توسعه همه جانبه کشور خواهد داشت
انجمن حمایت از پژوهش های سلامت قلب اسپادان به منظور جذب حمایت های غیردولتی برای انجام پژوهش در زمینه سلامت قلب و پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی تاسیس شده و هدف آن کمک به ارتقاء سلامت جامعه است. وجه تمایز این انجمن با سایر انجمن ها در این است که بر خلاف بیشتر قریب به اتفاق انجمن های مرتبط با سلامت و بهداشت که در زمینه کمک به درمان بیماران تلاش می نمایند، این انجمن همت خود را بر انجام پژوهش های کاربردی جهت کمک به پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی و جلوگیری از صرف هزینه های هنگفت درمان بیماران معطوف نموده است. 
انجمن حمایت از پژوهش های سلامت قلب اسپادان دارای هیئت مدیره ای متشکل از تعدادی از متخصصین قلب و عروق، مسئولین سازمانهای بهداشتی و افراد خیر  بوده و در خرداد سال ۱۳۹۴ رسماً کار خود را آغاز نموده است.
برخی از مهمترین اهداف این انجمن عبارتند از:
- حمایت از طرحهای پژوهشی در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی.
- حمایت از طرحهای پژوهشی در زمینه کنترل و پیشگیری از عوامل خطری که باعث بروز بیماریهای قلبی عروقی می شوند.
- حمایت از طرحهای تحقیقاتی در زمینه اصلاح شیوه زندگی و ارتقاء سلامت.
- همکاری با سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی در راستای اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه کنترل بیماریهای قلبی عروقی در سطح جامعه.
- همکاری در اجرای برنامه های آموزشی برای افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد افراد جامعه یا بیماران قلبی عروقی و خانواده و وابستگان آنها در جهت پیشگیری و کنترل بیماری.
- ایجاد ارتباط موثر با بیماران قلبی عروقی و خانواده و وابستگان آنها برای جلب همکاری ایشان در فعالیتهای پیشگیری و افزایش انگیزه در آنها.
- تشکیل کمیته یا هسته مرکزی جهت آموزش بیماران و ایجاد انگیزه لازم برای مشارکت در فعالیتها
 
دفتر این انجمن در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان واقع در اصفهان - خیابان خرم – مجتمع تحقیقاتی حضرت صدیقه طاهره (س) (تلفن: ۳۳۳۸۶۰۶۸) مستقر می باشد.