رئیس

  • چهارشنبه, ۲۰۲۰/۰۹/۱۶ - ۱۱:۴۵

پروفسور نضال صراف زادگان

رئیس پژوهشکده قلب و عروق 

استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عضو هیأت علمی گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 

آدرس: اصفهان، خیابان مشتاق سوم، بعد از پل شهرستان، جنب مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران، کوچه شهید رحمانی، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

تلفن: ۳۶۱۱۵۳۱۰-۰۳۱  و  ۳۶۱۱۵۳۱۳-۰۳۱

پست الکترونیک:

nsarrafzadegan@gmail.com

crc@mui.ac.ir

برای دیدن CV اینجا کلیک کنید.

لینک سامانه علم سنجی اعضاء هیئت علمی