اطلاعات تماس
پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

 

تلفن: ۳۶۱۱۵۳۱۰-۰۳۱  و  ۳۶۱۱۵۳۱۳-۰۳۱

دورنگار: ۳۶۱۱۵۳۰۳-۰۳۱

نشانی پستی: اصفهان، خیابان مشتاق سوم، بعد از پل شهرستان، جنب مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران، کوچه شهید رحمانی، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

کدپستی: ۸۱۵۸۳۸۸۹۹۴

پست الکترونیک: crc@mui.ac.ir

تماس