سرپرست معاونت مالی و اداری

  • ی., ۲۰۱۷/۰۵/۲۱ - ۰۸:۳۷

محمدرضا شفیعی

سرپرست معاونت مالی و اداری پژوهشکده

آدرس: اصفهان، خیابان مشتاق سوم، بعد از پل شهرستان، جنب مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران، کوچه شهید رحمانی، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

تلفن: ۳۶۱۱۵۳۱۰-۰۳۱  و  ۳۶۱۱۵۳۱۳-۰۳۱