رفتن به محتوای اصلی
x

معاون مالی اداری

Shahsanaei

مهندس وحید شاه ثنائی

معاون مالی اداری پژوهشکده قلب و عروق

 

آدرس پستی: خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، کوچه شهید رحمانی، پژوهشکده قلب و عروق 
کد پستی: 81583-88994 

تلفن: ۳۶۱۱۵۳۱۰-۰۳۱  و  ۳۶۱۱۵۳۱۳-۰۳۱

پست الکترونیک: Shahsanaeivahid@gmail.com