رفتن به محتوای اصلی
x

کسب ضریب تأثیر توسط 7 مجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از جمله مجله آریا آترواسکلروز (ARYA Atherosclerosis)پژوهشکده قلب و عروق

براساس گزارش استنادی مجلات (JCR) پایگاه استنادی کلاریویت(Clarivate) ، مجلات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شرح ذیل:

1. International Journal of Preventive Medicine

2. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research

3. ARYA Atherosclerosis

4. Advanced Biomedical Research

5. Journal of Education and Health Promotion

6. Journal of Research in Pharmacy Practice

7. Research in Pharmaceutical Science

که پیش از این در نمایه استنادی منابع نوظهور ((Emerging Sources Citation Index) ، نمایه می شد، در ارزیابی مربوط به سال 2022 که اخیراً منتشر شده است، موفق به اخذ ضریب تأثیر گردیده است. این دستاورد مهم حاصل بیش از ده سال زحمات بی وقفه سردبیران، هیات تحریریه، مدیران اجرایی، داوران و کارشناسان مجلات مذکور است.

این موفقیت را به همکاران عزیزمان در  واحد مجله آریا تبریک گفته و  از درگاه خداوند یکتا آرزوی موفقیت روز افزون برایشان داریم.