رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارزشیابی مطالعات همگروهی در کشور-خرداد 1402‎‎

با عنایت به اهمیت مطالعات بزرگ همگروهی آینده نگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور، معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصمیم به ارزشیابی شاخص های عملکردی (محور های کلیدی) این مطالعات در یک جلسه گروهی گرفتند. این جلسه به صورت مجازی و حضوری در روز شنبه مورخ 6 خرداد ماه 1402 ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۵ در معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

در این جلسه سرکار خانم دکتر نوشین محمدی فرد معاون محترم پژوهشی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به عنوان نماینده این مرکز در خصوص  چهار مطالعه کوهورت این پژوهشکده شامل مطالعه کوهورت اصفهان (ICS)، مطالعه کوهورت هایپر کلسترولمی فامیلی (FH)، مطالعه کوهورت حوادث قلبی-عروقی در موارد جدید سرطان پستان و کولورکتال (CIBC) و مطالعه کوهورت کووید اصفهان (ICC)  را ارائه نمودند.