رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه هماهنگی ثبت بیماریهای قلبی عروقی با سازمانهای بیمه گر اصفهان

جلسه مشترک شبکه تحقیقات قلب و عروق و سازمانهای تامین اجتماعی و بیمه سلامت استان اصفهان به منظور پیگیری استفاده از نتایج ثبت کشوری بیماریهای قلبی عروقی توسط سازمانهای بیمه گر در تاریخ 4 مرداد ماه 1402 برگزار شد. در این جلسه هماهنگی لازم با سازمانهای بیمه گر در زمینه استفاده از نتایج ثبت و الزام بیمارستانها به اجرای ثبت بیماریها در راستای افزایش کیفیت ارائه خدمات درمانی و کاهش هزینه ها به عمل آمد. لازم به ذکر است در راستای اجرای ثبت کشوری بیماریهای قلبی عروقی در اصفهان، با همکاری بیمه های تأمین اجتماعی و بیمه سلامت؛ کلیه بیمارستانهای دارای بخش قلب و CCU اصفهان در ثبت بیماریها همکاری دارند.