رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه بررسی مشکلات پژوهشکده قلب و عروق با حضور معاون محترم توسعه و مدیریت منابع دانشگاه

روز پنج شنبه هفتم اردیبهشت ماه 1402 با دعوت بعمل آمده از سوی معاون محترم مالی اداری پژوهشکده آقای مهندس شاه ثنایی، جناب آفای دکتر مصلحی معاون محترم توسعه و مدیریت منابع دانشگاه به همراه مسوولین محترم حوزه پشتیبانی دانشگاه در پژوهشکده قلب و عروق حضور یافتند. در این دیدار ضمن توضیحات کامل مدیران پژوهشکده، درخصوص موارد ذیل تصمیمات مهمی اتخاذ گردید. 
۱- مباحث نیروی انسانی وچارت تشکیلاتی ۲- امورمالی وبودجه  پژوهشکده ۳- امور عمرانی وسیستم سرمایش گرمایش ۴- تجهیزات پزشکی مورد نیاز
این حضور را مقدمه ای برسالی نیکو جهت اهداف پژوهشکده می دانیم.