رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب مجدد پژوهشکده به عنوان همکار WHO

پژوهشکده قلب و عروق اصفهان مجدداً تا 4 سال آینده به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در منطقه مدیترانه شرقی انتخاب شد.


اخیراً و با ارائه عملکرد و برنامه های آتی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به دفتر سازمان بهداشت جهانی، این سازمان با تمدید همکاری پژوهشکده به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی برای 4 سال دیگر موافقت نمود. پژوهشکده قلب و عروق اصفهان از سال 2003 به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشتی جهانی در زمینه پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی و بازتوانی قلبی فعالیت داشته و در این سالها  با ارایه گزارش  سالیانه  و گزارش نهایی هر 4 سال یکبار این همکاری تمدید شده است.


روابط عمومی پژوهشکده قلب و عروق
شهریور 1402