رفتن به محتوای اصلی
x

ابلاغ گایدلاین کشوری تشخیص و درمان پرفشاری خون

گایدلاین تشخیص و درمان پرفشاری خون که توسط پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، به سفارش دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت و با همکاری متخصصین رشته های مرتبط از 9 دانشگاه علوم پزشکی و 4 انجمن علمی و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور به روزرسانی گردید، در تاریخ 30 فروردین سال جاری توسط معاونت درمان وزارت بهداشت به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های ذی ربط (سازمان نظام پزشکی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی،سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ابلاغ شد. در نامه ابلاغ این راهنما، بر ارائه خدمات طبق راهکارهای توصیه شده در این گایدلاین تأکید گردیده است. نسخه نهایی گایدلاین پیشگفت و نامه ابلاغیه آن در سایت پژوهشکده قلب و عروق به آدرس icri.mui.ac.ir  و همچنین سایت دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت به آدرس hetas.behdasht.gov.ir در دسترس می باشد.

لطفا کلیک کنید: 

  - نامه ابلاغ

  - کل گایدلاین پرفشاری خون

  - خلاصه گایدلاین پرفشاری خون