رفتن به محتوای اصلی
x

آغاز مرحله سوم طرح تهیه گایدلاین تشخیص، مدیریت و درمان سندروم حاد کرونر (ACS)

طرح تهیه راهنمای طبابت (گایدلاین) تشخیص، مدیریت و درمان سندروم حاد کرونر (ACS) که به سفارش دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت و با هدف بهینه سازی مراقبت از بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونر در خرداد ماه 1400 آغاز گردیده بود، از فروردین ماهِ سال جاری وارد مرحله سوم اجرایی خود شد. این طرح دارای سه مرحله عملیاتی بود:

مرحله اول، طراحی سؤالات PICO،  که از خرداد تا مهر 1400 انجام گردید و حاصل آن تهیه 13 سؤال PICO بود.

مرحله دوم، مرور نظام مند که از آذر 1400 تا اسفند 1401 انجام شد و به روز ترین شواهد و مستندات مرتبط با سؤالات PICO  توسط یک گروه مستقل استخراج و رتبه بندی شدند.

مرحله سوم، تبدیل شواهد به توصیه ها، که از  فروردین سال جاری (1402) آغاز شد. اولین جلسه هماهنگی اعضای گروه تهیه راهنما روز شنبه 19 فروردین، تشکیل گردید. در جلسات مرحله سوم طرح، اعضای گروه تهیه گایدلاین که از متخصصین و محققین دانشگاه های مختلف کشور و انجمن های علمی می باشند، بر اساس شواهد به دست آمده در مرحله دوم، توصیه ها را تهیه و تنظیم و سپس رتبه بندی خواهند نمود. جلسات مرحله سوم تا مرداد ماه و تهیه توصیه های مربوط به سؤالات PICO ادامه خواهد یافت. پس از آن گزارش گایدلاین و توصیه های تهیه شده توسط گروه ارزیابی خارجی مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت و در نهایت بعد از انجام اصلاحات، جهت تأیید و ابلاغ به کلیه دانشگاه ها، به وزارت متبوع ارسال خواهد شد.