برگزاری وبینار کشوری "راهکارهای طبابت: از ایده تا نگارش"

  • ش., ۲۰۲۱/۰۱/۰۲ - ۰۹:۵۴

وبینار کشوری «راهکارهای طبابت: از ایده تا نگارش» در روزهای پنج شنبه چهارم و یازدهم  دی ماه ۱۳۹۹ با حضور بیش از ۱۷۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی و انجمن های علمی کشور برگزار گردید.
در این جلسه، اساتید و صاحبنظران در زمینه نگارش راهکارهای طبابت (گایدلاین)، موضوعات مختلف اعم از: اصول و استانداردهای راهکارهای طبابت، کمیته و اعضای درگیر در طراحی گایدلاین، تضاد منافع، گستره، طراحی PICO، شناسایی و بازیابی شواهد، ارزیابی و درجه بندی شواهد و نرم افزارهای مربوطه، نگارش و رتبه بندی توصیه ها و ارزشیابی راهکارهای طبابت را ارائه نموده و در پایان به سؤالات شرکت کنندگان پاسخ دادند. همچنین ابزارهای تهیه شده برای طراحی گایدلاین (تهیه/بومی سازی/به روز رسانی) توسط واحد تدوین و به روزرسانی گایدلاینِ پژوهشکده قلب و عروق معرفی گردیدند. این مجموعه به سفارش معاونت درمان وزارت متبوع تهیه گردیده بود.
 وبینار پیشگفت توسط پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، شبکه کشوری تحقیقات قلب و عروق، معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. 

اسلایدهای مربوط به جلسه اول وبینار (۴ دی ماه ۱۳۹۹):

۱- اصول و استانداردهای تولید راهکارهای طبابت - خانم دکتر خیری
۲- کمیته ها و اعضاء درگیر در تهیه راهکارهای طبابت - خانم دکتر هادی زاده
۳- تضاد منافع - خانم دکتر محمدحسینی و خانم دکتر نبی زاده
۴- گستره (SCOPE) - خانم دکتر صراف زادگان 
۵- طراحی سؤالات قابل پاسخگویی PICO-  آقای دکتر شیروانی

اسلایدهای مربوط به جلسه دوم وبینار (۱۱ دی ماه ۱۳۹۹):
۱- شناسایی و بازیابی شواهد و مستندات علمی و انجام مرور نظام مند، نحوه ارزیابی و درجه بندی شواهد (GRADING) و نرم افزارهای مرتبط – آقای دکتر عشوریون
۲- نحوه نگارش و رتبه بندی توصیه ها – آقای دکتر اولیایی نژاد
۳- نحوه ارزشیابی راهکارهای طبابت – آقای دکتر کبیری
۴- معرفی ابزارهای تهیه شده در زمینه پیشنهاد طراحی (تهیه، بومی سازی و به روز رسانی) راهکارهای طبابت – خانم شهیدی، خانم دکتر باقری