برگزاری سمینار پیشگیری، تشخیص و درمان هایپرلپیدمی ۲ و ۳ مهرماه ۹۸

  • پ., ۲۰۱۹/۰۹/۲۶ - ۱۳:۰۵
سمینار پیشگیری، تشخیص و درمان هایپرلپیدمی با تاکید بر هایپرکلسترولمی فامیلی در روزهای دوم و سوم مهر ماه ۹۸ توسط پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در محل هتل کوثر اصفهان برگزار شد.

در این سمینار دو نفر از متخصصین برجسته خارجی از کشورهای  ترکیه و عمان و تعدادی از مدعوین شامل روسای انجمن های مربوطه و متخصصین و دست اندرکاران موضوع مورد بحث از شهرهای مختلف کشور حضور داشتند. یکی از اهداف مهم این سمینار آغاز تدوین گایدلاین پیشگیری، تشخیص و درمان هایپرلپیدمی بود که با حضور شرکت  کنندگان انجام گرفت.

روابط عمومی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان