بازدید آقای دکتر Slim Slama، مشاور سازمان جهانی بهداشت از پژوهشکده

  • سه‌شنبه, ۲۰۱۹/۱۰/۱۵ - ۱۴:۲۶
روز بیستم و بیست و یکم مهر ماه سال جاری آقای دکتر Slim Slama ، مشاور سازمان جهانی بهداشت در زمینه بیماریهای غیر واگیر در منطقه مدیترانه شرقی،از پژوهشکده قلب و عروق اصفهان بازدید بعمل آوردند.

روز بیستم و بیست و یکم مهر ماه سال جاری آقای دکتر Slim Slama، مشاور سازمان جهانی بهداشت در زمینه بیماریهای غیر واگیر در منطقه مدیترانه شرقی، از پژوهشکده قلب و عروق اصفهان بازدید بعمل آوردند. در طی این دو روز ایشان از مراکز تحقیقاتی و واحدهای پژوهشکده بازدید کرده و با فعالیتهای این واحدها از نزدیک آشنا شدند. همچنین مقرر شد همکاری های جدید در زمینه فعالیتهای پژوهشی بین پژوهشکده قلب و عروق اصفهان و دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد.