انتخاب خانم دکتر صراف زادگان به عنوان استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • چهارشنبه, ۲۰۲۰/۰۴/۲۲ - ۱۴:۰۰
در نخستین دوره انتخاب استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خانم دکتر صراف زادگان رییس پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به همراه آقای دکتر مهدی نعمت بخش و خانم دکتر مهین هاشمی پور به عنوان اساتید ممتاز این دانشگاه انتخاب و معرفی شدند.

انتخاب استاد ممتاز این دانشگاه به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته دانشگاه که به افتخاراتی در زمینه آموزشی، علمی، تحقیقاتی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی در سطوح دانشگاهی، ملی و بین المللی دست یافته و در این زمینه ها تاثیر گذاری قابل توجهی داشته اند صورت گرفته است.

اساتید ممتاز دانشگاه در جلسه هیات ممیزه مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ معرفی شده و قرار است در مراسم ویژه ای درجه استاد ممتازی به ایشان اعطا گردد.