جوایز و افتخارات

  • کسب مقام سوم مراکز تحقیقاتی در سطح کشور و مقام اول مراکز در سطح دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط مرکز تحقیقات بازتوانی قلب پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در سال ۱۳۹۲
  • کسب مقام پژوهشکده برگزیده در بین پژوهشکده های علوم پزشکی در جشنواره دکتر هادوی فرهنگستان علوم پزشکی ایران ۱۳۸۹
  • کسب عنوان محقق برگزیده رتبه سوم گروه HSR در شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی رازی سال ۱۳۸۹
  • کسب عنوان توسط محققین مرکز در کمیته بهداشت جشنواره علوم پزشکی رازی در سال ۱۳۸۶ 
  • کسب عنوان توسط محققین مرکز در کمیته علوم داروئی جشنواره علوم پزشکی رازی در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۹ 
  • کسب عنوان محقق جوان جشنواره رازی در سال ۱۳۸۲ توسط یکی از محققین مرکز
  • كسب مقام اول بين مراكز تحقيقاتي توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سال ۱۳۸۱
  • كسب مقام بين مراكز تحقيقاتي در هفتمین جشنواره رازي توسط مرکز تحقیقات قلب و عروق در سال ۱۳۸۰
  • احراز کد بودجه مستقل توسط مرکز تحقیقات قلب و عروق از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور