ششمين كارگاه آموزشي بين‌المللي برنامه قلب سالم اصفهان- فروردين ماه ۱۳۸۶

 

عنوان: ششمين كارگاه آموزشي بين‌المللي برنامه قلب سالم اصفهان «برنامه‌هاي پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير در ارتقاء سلامت: استراتژیهای مداخلاتی و نتايج حاصل از برنامه قلب سالم اصفهان»
 
برگزار كنندگان: 
  • مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
  • معاونت بهداشتي و مركز بهداشت استان اصفهان
  • بنياد پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي عروقي ايران
  • دفتر منطقه‌اي WHO، منطقه مديترانة شرقي
  • فدراسيون جهاني قلب 
  • مركز ملي بهداشت فنلاند
 
تاريخ: فروردين ماه ۱۳۸۶ 
طول مدت: ۵ روز