دومين كارگاه آموزشي برنامه قلب سالم اصفهان- خرداد ماه ۱۳۸۲

 

عنوان: دومين كارگاه آموزشي برنامه قلب سالم اصفهان «پيشگيري ثانويه از حوادث قلبي و مغزي و كنترل ريسك فاكتورهاي بيماريهاي قلبي عروقي» 
 
 
 
برگزار كنندگان
  • مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
  • معاونت بهداشتي و مركز بهداشت استان اصفهان
 
تاريخ: خرداد ماه ۱۳۸۲ 
طول مدت: ۳ روز