‌اولين كارگاه بين‌المللي برنامه قلب سالم اصفهان

 

عنوان: ‌اولين كارگاه بين‌المللي برنامه قلب سالم اصفهان «نشست مشورتي برنامه‌هاي جامعه‌نگر در مورد پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي در منطقه مديترانة شرقي» 

 
 
برگزار كنندگان: 
- مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
- معاونت بهداشتي و مركز بهداشت استان اصفهان
- دفتر مركزي WHO در ژنو 
- دفتر منطقه‌اي WHO، منطقه مديترانة شرقي
 
تاريخ: مهر ماه ۱۳۸۰
طول مدت: ۵ روز