تقدیر وزیر محترم بهداشت و درمان

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال تقدیرنامه ای از زحمات خانم دکترنضال صراف زاگان در اجرای برنامه های کنترل و مبارزه کلی با دخانیات تجلیل کرد.

تقدیر معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارتخانه

معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال تقدیرنامه ای از موفقیت پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به دلیل کسب رتبه برتر مراکز تحقیقاتی همکار سازمان بهداشت جهانی در زمینه مقالات بین المللی تقدیر نمود.متن پیام به پیوست می باشد.

کسب رتبه برتر مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی

پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در سال ۹۳ موفق به کسب رتبه برتر در بین مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی در زمینه تعاملات بین المللی در سطح کشور شد.

صفحه‌ها

اشتراک در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان RSS