افتخاری دیگر برای پژوهشکده قلب و عروق

کسب دیپلم افتخار پژوهشگر شایسته دانشگاه توسط سرکار خانم دکتر نضال صراف زادگان رئیس پژوهشکده قلب و عروق.

راه اندازی وب سایت انجمن غذا، صنعت، سلامت

وب سایت انجمن غذا، صنعت، سلامت راه اندازی شد.

کسب رتبه چهارم در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت

مرکز تحقیقات قلب و عروق پژوهشکده قلب و عروق اصفهان موفق شد در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دارای بودجه مستقل وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۳ رتبه چهارم کشوری را به دست آورد.

مشارکت پژوهشکده در برگزاری چهارمین کنگره بین المللی مشکلات قلبی عروقی در بارداری

پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در برگزاری چهارمین کنگره بین المللی مشکلات قلبی عروقی در بارداری همکاری دارد

ارتقاء رتبه علمی دو نفر از اعضای هیئت علمی پژوهشکده

دو نفر از اعضای هیئت علمی پژوهشکده به درجه استاد پژوهشی و دانشیاری پژوهشی ارتقاء یافتند.

صفحه‌ها

اشتراک در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان RSS