اخبار و تازه ها

برگزاری جلسه پایان سال پژوهشکده

جلسه پایان سال ۱۳۹۲ پژوهشکده قلب و عروق اصفهان با گرامیداشت بیستمین سال تصویب این پژوهشکده در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار گردید. در این مراسم گزارش عملکرد یکساله پژوهشکده ارائه و از خدمات برجسته برخی همکاران تقدیر شد.

هفته کاهش مصرف نمک

اقدامات آموزشی پژوهشکده به مناسبت هفته کاهش مصرف نمک

تمدید همکاری با سازمان بهداشت جهانی

WHO Collaborating Center
انتخاب مجدد و تمدید فعالیت پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در منطقه مدیترانه شرقی

برگزاری جلسه تخصصی بومی سازی guideline فشارخون

روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه جلسه تخصصی بومی سازی guideline فشارخون با حضور اساتید و صاحبنظران مرکز تحقیقات پرفشاری خون در دفتر پژوهشکده قلب و عروق برگزار گردید.

آموزش کارکنان

اخبار آموزشی
راه اندازی بخش آموزش کارکنان در سایت پژوهشکده

برگزاری جلسه دفاع از عنوان پایان نامه دکترای پژوهشی

جلسه دفاع از عنوان پایان نامه دکترای پژوهشی
در پی برگزاری موفق جلسات دفاع از عنوان پایان نامه خانم دکتر کتایون ربیعی، خانم نوشین محمدی فر و خانم مژگان قاری پور، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۹۲ خانم مریم بشتام چهارمین دانشجوی دکترای پژوهشی این پژوهشکده نیز از عنوان پایان نامه خود دفاع نمود. خانم بشتام موفق شد نظر موافق اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده را حاصل نماید.

برگزاری جلسه انعقاد تفاهم نامه مشترک با شرکت گل دارو

جلسه انعقاد تفاهم نامه مشترک با شرکت گل دارو
روز شنبه ۵ بهمن ماه جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر معطریان بعنوان نماینده محترم شرکت گل دارو و اعضای هیأت علمی پژوهشکده در دفتر ریاست برگزار گردید.

برگزاری جلسه وب سایت پژوهشکده

جلسه وب سایت پژوهشکده
روز شنبه ۵ بهمن ماه سومین جلسه وب سایت پژوهشکده به منظور به روز رسانی و تکمیل وب سایت با حضور مسئولین و کارشناسان پژوهشکده برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته مدیریت کیفی پژوهشکده

برگزاری جلسه کمیته مدیریت کیفی پژوهشکده
صبح روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۹۲ جلسه کمیته مدیریت کیفی پژوهشکده قلب وعروق برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیته پیشنهادات و کمیته تشویق و تنبیه پژوهشکده

برگزاری کمیته پیشنهادات و کمیته تشویق و تنبیه پژوهشکده قلب و عروق
روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۹۲ کمیته پیشنهادات پژوهشکده با حضور اعضاء تشکیل شد. در این جلسه پیشنهادات ارائه شده در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید. همچنین کمیته تشویق و تنبیه پژوهشکده نیز در این روز تشکیل و فرم های ارزیابی پرسنل مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تعدادی از پرسنل که دارای عملکرد مناسبی بوده اند مورد تشویق قرار گیرند.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار و تازه ها