اخبار و تازه ها

برگزاری جلسه انجمن غذا، صنعت، سلامت

برگزاری جلسه انجمن غذا، صنعت، سلامت
جسله انجمن غذا، صنعت، سلامت روز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۹۲ در محل پژوهشکده قلب و عروق اصفهان برگزار گردید. در این جلسه گزارشی از عملکرد انجمن ارائه و تصمیمات لازم برای تداوم فعالیتهای آن اتخاذ شد.

خبر- نمایشگاه

ICRI_Logo
حضور پر رنگ پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در نمایشگاه هفته پژوهش استان

خبر- کسب مقام

CRRC_logo
کسب مقام برتر مرکز تحقیقات بازتوانی قلب در سطح کشور و دانشگاه

پیام تبریک سرپرست پژوهشکده قلب و عروق

متن پیام تبریک انتصاب جناب آقای دکتر غلامرضا اصغری به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سوی خانم دکتر معصومه صادقی سرپرست پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

پیام تبریک انتصاب جناب آقای دکتر غلامرضا اصغری

متن پیام تبریک انتصاب جناب آقای دکتر غلامرضا اصغری به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سوی خانم دکتر نضال صراف زادگان

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار و تازه ها