اخبار و تازه ها

فراخوان ارائه پرپروپوزال و عناوین تحقیقاتی

فراخوان ارائه پرپروپوزال و عناوین تحقیقاتی در زمینه بیماریهای قلبی و بازتوانی قلب قابل توجه محققین محترم (بویژه محققین پژوهشکده قلب و عروق اصفهان)

تقدیر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه از پژوهشکده قلب و عروق

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس مصوبه چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در تاریخ ۷ تیرماه ۹۴ از پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به دلیل انتخابات طرح کوهورت این پژوهشکده به عنوان یکی از طرحهای کوهورت منتخب کشور تقدیر نمود.

بازدید دکتر ضرغام و هیئت همراه از پژوهشکده

بازدید رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

تقدیر رئیس محترم دانشگاه

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ارسال تقدیرنامه ای از موفقیت پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به دلیل کسب رتبه برتر مراکز تحقیقاتی همکار سازمان بهداشت جهانی در زمینه مقالات بین المللی تقدیر نمود. متن پیام به پیوست می باشد.

تقدیر معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه

معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ارسال تقدیرنامه ای از موفقیت پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به دلیل کسب رتبه برتر مراکز تحقیقاتی همکار سازمان بهداشت جهانی در زمینه مقالات بین المللی تقدیر نمود. متن پیام به پیوست می باشد.

تقدیر وزیر محترم بهداشت و درمان

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال تقدیرنامه ای از زحمات خانم دکترنضال صراف زاگان در اجرای برنامه های کنترل و مبارزه کلی با دخانیات تجلیل کرد.

تقدیر معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارتخانه

معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال تقدیرنامه ای از موفقیت پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به دلیل کسب رتبه برتر مراکز تحقیقاتی همکار سازمان بهداشت جهانی در زمینه مقالات بین المللی تقدیر نمود.متن پیام به پیوست می باشد.

کسب رتبه برتر مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی

پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در سال ۹۳ موفق به کسب رتبه برتر در بین مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی در زمینه تعاملات بین المللی در سطح کشور شد.

کسب مقام برتر در سال ۹۲

مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان مقام اول مراکز تحقیقاتی دانشگاه را در سال ۱۳۹۲ به خود اختصاص داد.

بازدید معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از پژوهشکده قلب و عروق

همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت به استان اصفهان، روز پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳ خانم مولاوردی معاون محترم ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و هیئت همراه از پژوهشکده قلب و عروق اصفهان بازدید نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار و تازه ها