مدیر اجرائی

سید عبداله احمدی

 

سید عبداله احمدی

مدیر اجرائی پژوهشکده قلب و عروق

 

برای دیدن CV اینجا کلیک کنید.