معاون اداری و مالی

 

دکتر احمد جمشیدی

معاون اداری و مالی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

 

برای دیدن CV اینجا کلیک کنید