معاون اداری و مالی

 

دکتر احمد جمشیدی
معاون اداری و مالی پژوهشکده قلب و عروق
 

برای دیدن CV اینجا کلیک کنید