رئیس

 

دکتر محمدرضا صبری

رئیس پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

 

برای دیدن CV اینجا کلیک کنید.