رئیس

 

 

پروفسور نضال صراف زادگان

سرپرست پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

 

برای دیدن CV اینجا کلیک کنید.