کسب رتبه سوم جشنواره رازی

مقام سوم گروه علوم بالینی و سلامت بیست و یکمین جشنواره علوم پزشکی رازی در سال ۱۳۹۴ به محقق برتر پژوهشکده قلب و عروق اصفهان اعطا شد.
خانم دکتر معصومه صادقی عضو هیئت علمی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، موفق به کسب رتبه سوم گروه علوم بالینی و سلامت در بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در سال ۱۳۹۴ گردید. خانم دکتر صادقی معاون پژوهشی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی پژوهشکده بوده و مسئولیت ریاست مرکز تحقیقات بازتوانی قلبی را نیز برعهده دارد.
 کسب این عنوان به دلیل تحقیقات نامبرده در زمینه پیشگیری، کنترل و بازتوانی بیماریهای قلبی عروقی حاصل شده است.