کسب رتبه برتر مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی

پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در سال ۹۳ موفق به کسب رتبه برتر در بین مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی در زمینه تعاملات بین المللی در سطح کشور شد.

این موفقیت به دنبال تلاش مضاعف دست اندرکاران پژوهشکده در زمینه اجرای برنامه های سازمان بهداشت جهانی در منطقه و اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک با این سازمان و تعاملات بین المللی در زمینه پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی و بازتوانی قلبی حاصل شده است.