مشارکت پژوهشکده در برگزاری چهارمین کنگره بین المللی مشکلات قلبی عروقی در بارداری

پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در برگزاری چهارمین کنگره بین المللی مشکلات قلبی عروقی در بارداری همکاری دارد
در این کنگره که از ۲۷ فوریه تا اول مارس ۲۰۱۶ (۱۱ – ۸ اسفند ۹۴) در شهر نوادا امریکا برگزار می گردد، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به عنوان یکی از همکاران کنگره مشارکت نموده است. همکارانی که مایل به ثبت نام و شرکت در این کنگره می باشند، می توانند به وب سایت کنگره به آدرس زیر مراجعه نمایند.