راه اندازی وب سایت انجمن غذا، صنعت، سلامت

وب سایت انجمن غذا، صنعت، سلامت راه اندازی شد.

انجمن غذا، صنعت، سلامت یکی از انجمن های وابسته به پژوهشکده قلب و عروق می باشد. برای ورود به وب سایت مربوطه روی لینک زیر کلیک نمایید. 

انجمن غذا، صنعت، سلامت