جلسه شورای مدیریتی خودمراقبتی فشار خون در پژوهشکده قلب و عروق برگزار شد

با توجه به اهمیت بیماری افزایش فشار خون و شیوع روزافزون این بیماری در جامعه و در راستای کمک به کاهش شیوع بیماری و به ویژه ارتقاء آگاهی و عملکرد بیماران در زمینه خودمراقبتی فشار خون، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان مبادرت به تشکیل یک شورای مدیریتی به منظور سیاستگزاری و پیگیری انجام مداخلات لازم در این زمینه نموده است.

در این شورا، معاونت های مرتبط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سازمانهای مختلف از جمله شهرداری اصفهان، شورای شهر، نظام پزشکی، صدا و سیما، آموزش و پرورش، انجمن های غیردولتی و سازمانهای بیمه گر حضور داشته و وظیفه تصمیم گیری و ایجاد هماهنگی برای انجام اقدامات لازم در زمینه کنترل، پیشگیری، آموزش و اقدامات خودمراقبتی را بر عهده دارند. اولین جلسه این شورا روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه در محل پژوهشکده قلب و عروق اصفهان برگزار و مقرر شد با برگزاری جلسات منظم ماهیانه پیگیریهای لازم در این زمینه صورت پذیرد.