جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی پژوهشکده

جلسه دفاع پایان نامه یکی دیگر از دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی PhD by Research پژوهشکده قلب و عروق اصفهان روز دهم خرداد ماه در محل پژوهشکده برگزار گردید. در این جلسه خانم مهشید گیوی تز خود با عنوان طراحی، راه اندازی و اجرای نظام ملی ثبت بیماری های قلبی عروقی را ارائه و دفاع نمود. این پایان نامه به راهنمایی جناب آقای دکتر گرک یراقی، سرکار خانم دکتر صراف زادگان و جناب آقای دکتر یادگارفر اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اجرا درآمده است.

پایان نامه دکترای ایشان، قسمتی از پروژه بزرگ Persian Registry Of cardioVascular diseasE ‪(PROVE)‬ می باشد که برای اولین بار در ایران  درسال ۱۳۹۳به صورت جامع به ثبت سندرم حاد کرونری، فیبریلاسیون دهلیزی، نارسایی قلبی، سکته مغزی، بیماری های مادرزادی قلب ، بیماری مزمن ایسکمیک قلبی، بیماران تحت درمان با مداخلات عروق کرونر و آنژیوگرافی و هيپرکلسترولمی فاميليال پرداخته است. 
داوری این پایان نامه را جناب آقای دکتر زنده دل، مسئول برنامه ملی ثبت کشوری سرطان و قائم مقام و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران،  جناب آقای دکتر فرجام معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی فسا، جناب آقای دکتر سعادت نیا متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جناب آقای دکتر فیضی استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعهده داشتند و سرکارخانم دکتر صالحی، هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی  علوم پزشکی اصفهان به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه، در جلسه حضور داشتند.
پس از پایان جلسه و ارائه پایان نامه، اساتید حاضر، ضمن تائید پایان نامه خانم مهشید گیوی، ایشان را به عنوان دکترا مفتخر نمودند.