جلسه با آقای دکتر یوسفی در ساختمان جدید پژوهشکده

روز شنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۵ آقای دکتر یوسفی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به همراه جمعی از مسئولین دانشگاه و پژوهشکده از ساختمان جدید پژوهشکده قلب و عروق اصفهان بازدید نمودند.

آقای دکتر یوسفی از بخش های تکمیل شده و در دست اجرای ساختمان بازدید بعمل آورده و در پایان طی جلسه ای مشکلات و موانع اجرائی پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید ساختمان حداکثر تا تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۵ به بهره برداری رسیده و انتقال پژوهشکده به ساختمان جدید انجام گردد.