تقدیر وزیر محترم بهداشت و درمان

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال تقدیرنامه ای از زحمات خانم دکترنضال صراف زاگان در اجرای برنامه های کنترل و مبارزه کلی با دخانیات تجلیل کرد.

در این پیام تقدیر که به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات سال ۱۳۹۳ صادر شده است، از خدمات رئیس پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در راستای ترویج زندگی عاری از دخانیات با خودمراقبتی تقدیر شده است. پژوهشکده قلب و عروق اصفهان همواره در فعالیتهای مقابله با دخانیات و بویژه روزهای جهانی بدون دخانیات در سالهای متمادی مشارکت فعال داشته و اقدام در این زمینه را جزو اهداف و فعالیتهای اصلی خود می داند.