تقدیر معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارتخانه

معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال تقدیرنامه ای از موفقیت پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به دلیل کسب رتبه برتر مراکز تحقیقاتی همکار سازمان بهداشت جهانی در زمینه مقالات بین المللی تقدیر نمود.متن پیام به پیوست می باشد.

در پی فعالیت های گسترده پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در زمینه تعاملات بین المللی و همکاری با سازمانهای علمی به ویژه سازمان بهداشت جهانی و اجرای طرحهای تحقیقاتی بزرگ در این زمینه ، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی ضمن ارسال تقدیرنامه از زحمات دست اندرکاران و پرسنل این پژوهشکده تجلیل کرد. لازم به ذکر است پژوهشکده قلب و عروق اصفهان از سال ۱۳۸۲ تاکنون به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در منطقه مدیترانه شرقی فعالیت داشته و تاکنون نزدیک به ۷۰۰ طرح تحقیقاتی به اجرا گذاشته است که تعداد قابل توجهی از این طرحها، طرحهای مشترک با سازمان های بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی می باشد.