تقدیر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه از پژوهشکده قلب و عروق

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس مصوبه چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در تاریخ ۷ تیرماه ۹۴ از پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به دلیل انتخابات طرح کوهورت این پژوهشکده به عنوان یکی از طرحهای کوهورت منتخب کشور تقدیر نمود.
 لازم به ذکر است چندی پیش طرح کوهورت اصفهان توسط شبکه تحقیقات کوهورت کشور به عنوان یکی از طرحهای منتخب کوهورت کشور انتخاب و به عضویت کنسرسیوم کوهورت کشور برگزیده شد.