تقدیر و تشکر از پرسنل حسابداری به مناسبت روز حسابدار

شنبه هفدهم آذر ماه ۹۷ به مناسبت روز حسابدار با حضور مدیریت پژوهشکده قلب و عروق جناب آقای شفیعی، از پرسنل حسابداری پژوهشکده تقدیر و تشکر بعمل آمد.