برگزاری کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی

کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی توسط شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران و پژوهشکده قلب و عروق اصفهان و با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز هفدهم دی ماه ۹۴ در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.
در این کارگاه، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئول ثبت بیماریهای وزارتخانه و جمعی از کارشناسان این حوزه، قائم مقام محترم ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونین محترم پژوهشی و فناوری و درمان دانشگاه، روسای مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و روسای مراکز و مسئولین دانشگاههای شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، مشهد، تبریز، شیراز، کرمانشاه، کرمان، یزد، بیرجند، بندرعباس و اهواز شرکت داشتند.
این کارگاه به دنبال اجرای طرح ثبت بیماریهای قلبی عروقی در اصفهان که از سال ۱۳۹۳ توسط پژوهشکده قلب و عروق اصفهان آغاز شده و تجربیات گرانبهائی را به همراه داشته به اجرا درآمد و هدف از برگزاری، ارائه تجربیات و آموزش روش انجام ثبت به محققین سایر استانها برای اجرای طرحهای مشابه در سطح کشور بود. در برنامه ثبت بیماریهای قلبی عروقی در اصفهان که تحت عنوان طرح PROVE در حال اجراست، ۶ بیماری مهم قلبی عروقی شامل: نارسائی قلبی، سندرم حاد کرونر، فیبریلاسیون دهلیزی، مداخلات کرونر، حوادث عروقی مغز و بیماریهای مادرزادی قلب با روشهای علمی و استاندارد ثبت شده و اطلاعات آن جمع آوری می گردد. این طرح با نظارت سازمانهای بین المللی انجام می شود و از اعتبار لازم برای کسب اطلاعات دقیق از وضعیت بیماریهای قلبی عروقی برخوردار است.