برگزاری مراسم روز جهانی قلب ۲۰۱۷

برگزاری مراسم روز جهانی قلب 2017
همزمان با روز جهانی قلب ۲۰۱۷، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان با همکاری سازمانهای مختلف از جمله انجمن قلب ایران، انجمن دوستان قلب، شهرداری اصفهان، بیمارستانهای سطح شهر، مراکز بهداشتی درمانی و کارخانجات صنایع غذائی، مراسم روز جهانی قلب را در سطح شهر اصفهان به اجرا درآوردند.
در این مراسم با برگزاری نمایشگاههای سطح شهر، پیاده روی و ورزش، ایجاد پایگاههای اطلاع رسانی در سطح بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، کنترل وزن و قد و فشار خون، نصب بنرها و پوسترهای آموزشی در سطح شهر، توزیع پمفلت های آموزشی در جهت جلب مشارکت مردم در حفظ سلامت قلب اقدام شد.