برگزاری مراسم آغاز کار مرکز تحقیقات بازتوانی در محل جدید

روز شنبه ۱۶ بهمن ماه طی مراسمی افتتاحیه ساختمان جدید مرکز تحقیقات بازتوانی قلبی در محل جدید پژوهشکده برگزار و خدمات رسانی به بیماران را آغاز نمود.

در این مراسم که با حضور ریاست پژوهشکده، ریاست بیمارستان شهید چمران، ریاست مرکز تحقیقات بازتوانی، جمعی از مسئولین پژوهشکده قلب و بیمارستان چمران و نیز بیماران واحد بازتوانی برگزار گردید، ساختمان جدید بازتوانی با امکانات بیشتر و فضای فیزیکی مناسب و به صورت ادغام یافته با تجهیزات بازتوانی بیمارستان شهید چمران افتتاح گردید. طی هماهنگی های انجام گرفته قرار است از این پس تمامی بیماران نیازمند طی دوره بازتوانی در سطح بیمارستان چمران و پژوهشکده قلب و عروق به این واحد ارجاع و دوره بازتوانی را طی پروسه استاندارد بین المللی در این مرکز به انجام رسانند.