برگزاری جلسه هماهنگی مراکز تحقیقاتی پژوهشکده با معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه

روز پنجشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۴ جلسه ای به منظور هماهنگی و بیان مشکلات مراکز تحقیقاتی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان با آقای دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد، رئیس پژوهشکده و نیز روسای مراکز تحقیقاتی ۶ گانه پژوهشکده، مشکلات فرارو را به طور مستقیم با معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه مطرح و ایشان رهنمودهای لازم را برای رفع موانع و مشکلات ارائه نمودند.