برگزاری جلسه دفاع پایان نامه اولین دانشجوی PhD by Research پژوهشکده

جلسه دفاع پایان نامه دکترای پژوهشی اولین دانشجوی PhD by Research پژوهشکده قلب و عروق اصفهان روز سه شنبه ۱۹ مرداد ماه ۹۵ در سالن هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار شد.

خانم نوشین محمدی فرد یکی از دانشجویان PhD by Research پژوهشکده، اولین دانشجویی است که در این مقطع در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان از پایان نامه خود دفاع می کند. این جلسه با حضور ریاست دانشکده پزشکی، ریاست پژوهشکده، اساتید راهنما، داوران و جمعی از مسئولین و محققین دانشگاه و پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در سالن هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار و طی آن پایان نامه نامبرده ارائه گردید و داوران نظرات خود را در خصوص آن اعلام نمودند.