بازدید معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از پژوهشکده قلب و عروق

همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت به استان اصفهان، روز پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳ خانم مولاوردی معاون محترم ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و هیئت همراه از پژوهشکده قلب و عروق اصفهان بازدید نمودند.
در این بازدید ضمن ارائه فعالیتها و دستاوردهای پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین پژوهشکده های قلب در سطح کشور و تنها مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در سطح منطقه مدیترانه شرقی، مشکلات و تنگناهای این پژوهشکده نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خانم مولاوردی در این دیدار ضمن تقدیر از دست اندرکاران پژوهشکده و حضور فعال زنان در بخش پژوهش و فناوری، اعلام نمود برای رفع مشکلات پژوهشکده و بویژه مشکل اصلی آن یعنی تکمیل ساختمان در دست احداث آن  و مطرح نمودن در هیئت دولت تلاش خواهد نمود.