بازدید آقای دکتر یوسفی از ساختمان جدید پژوهشکده

روز یکشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۵ آقای دکتر یوسفی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به همراه خانم دکتر صراف زادگان رئیس پژوهشکده قلب و عروق، جمعی از مسئولین پژوهشکده و مسئولین شرکت مجری طرح، از ساختمان در دست تکمیل پژوهشکده قلب و عروق اصفهان بازدید کردند.

در این بازدید آقای دکتر یوسفی از بخش های تکمیل شده و در دست اجرای ساختمان بازدید نموده و توصیه های لازم را ارائه دادند. در پایان بازدید طی جلسه ای مشکلات و موانع اجرائی پروژه مورد بحث قرار گرفت و با دستور معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مقرر شد موانع پروژه مرتفع و این ساختمان در اسرع وقت به بهره برداری برسد. لازم به ذکر است پروژه ساختمان جدید پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در مجاورت بیمارستان شهید چمران اصفهان تاکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.