اهدای جایزه سازمان بهداشت جهانی به رئیس پژوهشکده

جایزه ویژه سازمان بهداشت جهانی به رئیس پژوهشکده قلب و عروق اصفهان اهدا شد.

جایزه ویژه سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۶ (جایزه بنیاد کویت) به دلیل فعالیتهای پروفسور نضال صراف زادگان در زمینه گسترش تحقیقات در حوزه پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی در منطقه مدیترانه شرقی و نیز ایجاد مدل مناسب کنترل بیماریها در قالب برنامه قلب سالم اصفهان به ایشان اهدا شد. این جایزه طی مراسم ویژه ای با حضور جناب آقای دکتر سیاری معاون محترم بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ایشان تحویل داده شد.