انتخاب برنامه ثبت بیماریهای قلبی عروقی اصفهان به عنوان برنامه ثبت موفق کشور

برنامه ثبت بیماریهای قلبی عروقی اصفهان (برنامه PROVE) در اولین کنگره بین المللی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت که از ۲۶ تا ۲۸ بهمن ماه در مشهد برگزار گردید به عنوان برنامه ثبت موفق در جمهوری اسلامی ایران شناخته شده و لوح تقدیر و تندیس دریافت نمود.

برنامه ثبت بیماریهای قلبی عروقی در اصفهان از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و ۹ بیماری مهم قلبی عروقی در این برنامه ثبت می شود. همچنین ثبت برخی از این بیماری ها با برنامه ثبت بیماری های انجمن قلب اروپا (EORP) همکاری بین المللی دارد.