انتخاب برنامه ثبت بیماریهای قلبی عروقی اصفهان به عنوان برنامه ثبت موفق کشور

برنامه ثبت بیماریهای قلبی عروقی اصفهان (برنامه PROVE) در اولین کنگره بین المللی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت که از ۲۶ تا ۲۸ بهمن ماه در مشهد برگزار گردید به عنوان برنامه ثبت موفق در جمهوری اسلامی ایران شناخته شده و لوح تقدیر و تندیس دریافت نمود.

برنامه ثبت بیماریهای قلبی عروقی در اصفهان از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و ۹ بیماری مهم قلبی عروقی در این برنامه ثبت می شود. همچنین ثبت برخی از این بیماری ها با برنامه ثبت بیماری های انجمن قلب اروپا (EORP) همکاری بین المللی دارد.

فایل پیوست: