ارتقاء رتبه علمی دو نفر از اعضای هیئت علمی پژوهشکده

دو نفر از اعضای هیئت علمی پژوهشکده به درجه استاد پژوهشی و دانشیاری پژوهشی ارتقاء یافتند.

بر اساس مصوبه پانصد و بیست و پنجمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۴، خانم دکتر معصومه صادقی به درجه استاد پژوهشی و آقای دکتر جمشید نجفیان به درجه دانشیاری پژوهشی ارتقاء یافتند.

پژوهشکده قلب و عروق اصفهان این موفقیت را به نامبردگان تبریک عرض می نماید