ادای احترام پرسنل پژوهشکده به شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو

در راستای ادای احترام به روح ملکوتی آتش نشانان شهید حادثه پلاسکو تهران و به پاس زحمات این قشر زحمتکش، جمعی از پرسنل پژوهشکده قلب و عروق اصفهان روز هفتم بهمن ماه با حضور در مرکز آتش نشانی میدان بزرگمهر، مراتب سپاس خود را از جان فشانی های آتش نشانان ابراز داشتند.

در این مراسم مدیریت و پرسنل پژوهشکده ضمن اهدای تاج گل به مدیر ایستگاه، برای آمرزش روح شهیدان آتش نشانی و موفقیت روزافزون پرسنل آتش نشان دعا کردند.